Bağıl Atom Kütlesi ve Atomik Kütle Birimi akb Nedir? skip to Main Content

2. Bağıl Atom Kütlesi

2. Bağıl Atom Kütlesi
Makale: 10. Sınıf Kimya Dersi

Bağıl Atom Kütlesi bizim için anlamı referans ifade etmesidir.

Kütle numarası proton sayısı ile nötron sayısının toplamına eşittir. Atomun kütlesini oluşturan tanecikler proton ve nötronlar olmasına rağmen atom kütlesi, kütle numarası olarak alınamaz çünkü atom çekirdeğini meydana getiren proton ve nötronlar bir araya gelirken bir miktar kütle enerjiye dönüşür. Atomların kütleleri çok küçük olduğu için atom kütlesinin doğrudan ölçülmesi de mümkün değildir.

Bağıl Atom Kütlesi Nedir?

Günümüzde bütün atomların kütleleri standart kabul edilen karbon-12 izotopunun kütlesine göre belirlenir. Bir atomun kütlesi karbon-12 izotopunun kütlesi ile karşılaştırılarak hesaplanır.

Bir atom kütlesinin karbon kütlesine kıyaslanması ile bulunan sayıya bağıl atom kütlesi (ağırlığı) denir. Bağıl atom kütlesi kıyaslama sonucunda bulunan bir oran olduğu için birimi yoktur. Kütle spektrometresi kullanılarak ölçülür.

Akb nedir?

Atomik kütle birimi nedir?

Bir tane karbon-12 atomunun kütlesinin on ikide birine 1 atomik kütle birimi kısaca akb denir. 1 gram = 6,02×10^23 akb demektir.

 • 1 H atomu= 1 akb ise avogadro sayısı kadarı (1molü) 1 gram eder.
 • 1 O atomu = 16 akb ise avogadro sayısı kadarı (1molü) 16 gram eder.
 • 1 C atomu = 12 akb ise avogadro sayısı kadarı (1molü) 12 gram eder.
 • 1 Cu atomu = 64 akb ise avogadro sayısı kadarı (1molü) 64 gram eder.
 • 1 CO bileşiği = 28 akb ise avogadro sayısı kadarı (1molü) 28 gram eder.
 • 1 H2O bileşiği = 18 akb ise avogadro sayısı kadarı (1molü) 18 gram eder.
 • 1 H2SO4 bileşiği = 98 akb ise avogadro sayısı kadarı (1molü) 98 gram eder.

Gerçek atom kütlesi nedir?

Gerçek molekül kütlesi nedir?

Bir elementin 1 tane atomunun gram cinsinden kütlesine gerçek atom kütlesi, bir bileşiğin 1 tane molekülünün gram cinsinden kütlesine gerçek molekül kütlesi denir.

  • Örn:
   • 1 tane C atomu 12/NA gramdır.
   • 1 tane H atomu 1/NA gramdır.
   • 1 tane O atomu 16/NA gramdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Back To Top
×Close search
Ara