Çözelti Hazırlama. Çözelti Nasıl Hazırlanır? skip to Main Content

Çözelti Hazırlama. Çözelti Nasıl Hazırlanır?

Çözelti Hazırlama Yöntemleri

Molar, molal, ppm (parts per million) ve ppb (parts per billion) terimleri, farklı yoğunluk birimlerinde çözeltiler hazırlamak için kullanılan yöntemlerdir.

Molar Çözelti Hazırlama:

Molarite, bir çözeltide bulunan madde miktarının mol cinsinden ifadesidir. Molarite, mol/L cinsinden ifade edilir. Bir molar çözelti, 1 litreden tam olarak 1 mol madde içeren çözeltidir. Molariteyi hesaplamak için, madde miktarını mol olarak hesaplayın ve hacmi L cinsinden ölçün. Daha sonra, mol/L cinsinden birimlere dönüştürün ve doğru miktarda maddeyi tartarak suya çözün.

Örnek: Bir molar sodyum hidroksit (NaOH) çözeltisi hazırlamak istiyorsanız, 40 gram NaOH’ı 1 litre suya ekleyerek bir çözelti elde edebilirsiniz. NaOH’un mol kütlesi 40 g/mol olduğundan, 40 gram NaOH, 1 mol NaOH’a eşdeğerdir. Bu nedenle, 40 gram NaOH, 1 L su içinde 1 mol/L (1 M) NaOH çözeltisi elde etmek için yeterlidir.

Molal Çözelti Hazırlama:

Molalite, çözeltideki madde miktarının bir kilogram çözücüye düşen mol cinsinden ifadesidir. Molalite, mol/kg cinsinden ifade edilir. Bir molal çözelti, bir kilogram çözücü içinde tam olarak 1 mol madde içeren çözeltidir. Molaliteyi hesaplamak için, madde miktarını mol olarak hesaplayın ve çözücünün kütlesini kg olarak ölçün. Daha sonra, mol/kg cinsinden birimlere dönüştürün ve doğru miktarda maddeyi tartarak çözücüye çözün.

Örnek: Bir molal sodyum klorür (NaCl) çözeltisi hazırlamak istiyorsanız, 58.5 gram NaCl’ı 1 kg suya ekleyerek bir çözelti hazırlayabilirsiniz. NaCl’un mol kütlesi 58.5 g/mol olduğundan, 58.5 gram NaCl, 1 mol NaCl’a eşdeğerdir. Bu nedenle, 58.5 gram NaCl, 1 kg su içinde 1 mol/kg (1 molal) NaCl çözeltisi elde etmek için yeterlidir.

PPM Çözelti Hazırlama:

PPM, çözeltideki madde miktarının milyonda biri olarak ifade edilir. PPM, mg/L cinsinden ifade edilir. 1 ppm, 1 litre çözeltide 1 mg madde içeren çözeltidir. PPM değerini hesaplamak için, çözeltideki madde miktarını mg olarak hesaplayın ve hacmi L cinsinden ölçün. Daha sonra, mg/L cinsinden birimlere dönüştürün ve doğru miktarda maddeyi tartarak suya çözün.

Örnek: Bir ppm demir (Fe) çözeltisi hazırlamak istiyorsanız, 1 gram demir sülfat (FeSO4) tuzunu 1 litre suya ekleyerek bir çözelti hazırlayabilirsiniz. Demir sülfatın mol kütlesi 152.2 g/mol olduğundan, 1 gram demir sülfat, 6.58 x 10^-3 mol Fe’a eşdeğerdir. Bu nedenle, 1 gram demir sülfat, 1 litre su içinde 6.58 ppm Fe içeren çözelti elde etmek için yeterlidir.

PPB Çözelti Hazırlama:

PPB, çözeltideki madde miktarının milyarda biri olarak ifade edilir. PPB, µg/L cinsinden ifade edilir. 1 ppb, 1 litre çözeltide 1 µg madde içeren çözeltidir. PPB değerini hesaplamak için, çözeltideki madde miktarını µg olarak hesaplayın ve hacmi L cinsinden ölçün. Daha sonra, µg/L cinsinden birimlere dönüştürün ve doğru miktarda maddeyi tartarak suya çözün.

Örnek: Bir ppb kurşun (Pb) çözeltisi hazırlamak istiyorsanız, 1 gram kurşun nitrat (Pb(NO3)2) tuzunu 1 litre suya ekleyerek bir çözelti hazırlayabilirsiniz. Kurşun nitratın mol kütlesi 331.2 g/mol olduğundan, 1 gram kurşun nitrat, 3.02 x 10^-3 mol Pb’a eşdeğerdir. Bu nedenle, 1 gram kurşun nitrat, 1 litre su içinde 3.02 ppb Pb içeren çözelti elde etmek için yeterlidir.

Not: Çözelti hazırlarken, doğru miktarda maddeyi tartmak çok önemlidir. Ayrıca, kimyasallarla çalışırken güvenlik kurallarına dikkat

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Back To Top
×Close search
Ara