Molekül Kütlesi Hesaplama skip to Main Content

Molekül Kütlesi Hesaplama

Molekül Kütlesi Hesaplama Programı

Molekül kütlesi hesaplamak için, bir molekül formülünde yer alan her bir atomun izotopik kütlelerini toplamanız gerekmektedir. Bu, her bir atomun bağıl atom kütlesi ile belirlenir. Molekül kütlesi, formüldeki atom sayılarını izotopik kütleleriyle çarparak elde edilir.

Ör: Su molekülünün (H₂O) kütlesini hesaplamak için, formüldeki her bir atomun izotopik kütlelerini toplamanız gerekiyor. Su molekül formülü H₂O olduğundan, iki hidrojen atomu (H) ve bir oksijen atomu (O) içerir.

M= 2×H + 1×O
= 2×1 + 1×16 = 18

Molekül Kütlesi Hesaplayıcı

Hesaplanan Molekül Kütlesi:

H2O (Su): 18.02
CO2 (Karbon dioksit): 44.01
CH4 (Metan): 16.04
C6H12O6 (Glukoz): 180.16
NaCl (Sodyum klorür): 58.44
C2H5OH (Etil alkol): 46.07
NH3 (Amonyak): 17.03
O2 (Oksijen): 32.00
N2 (Azot): 28.02
H2 (Hidrojen): 2.02
HCl (Hidroklorik Asit): 36.46
H2SO4 (Sülfürik Asit): 98.08
HNO3 (Nitrik Asit): 63.02
NaOH (Sodyum Hidroksit): 39.99
KOH (Potasyum Hidroksit): 56.11
Mg(OH)2 (Magnezyum Hidroksit): 58.32

C2H6 (Etilen): 30.07
NO2 (Azot Dioksit): 46.01
C6H5OH (Fenol): 94.11
SO3 (Sülfür Trioksit):
C12H22O11 (Sükroz – Şeker): 342.30
Caffeine (Kafein – C8H10N4O2): 194.19
C6H12O6 (Fruktoz – Şeker): 180.16
C18H36O2 (Stearik Asit): 284.48
C10H8 (Naftalin): 128.17
C8H18 (Oktan): 114.22
C5H5N5 (Adenin – DNA’nın temel bileşeni): 135.13
C21H30O2 (Progesteron – Hormon): 314.47
C14H18O2 (Aspirin – Asetilsalisilik Asit): 180.21
C16H18N3S (İbuprofen – Ağrı kesici): 297.40

C2H6 (Etilen): 30.07
NO2 (Azot Dioksit): 46.01
C6H5OH (Fenol): 94.11
SO3 (Sülfür Trioksit): 80.06
PH3 (Fosfin): 33.03
C8H18 (Oktan): 114.22
Br2 (Bromin): 159.80
N2O (Dioksinitrojen): 44.02
CO (Karbon Monoksit): 28.01
C4H10 (Bütan): 58.12

Her bir molekül kütlesi, içerdikleri atomların kütlelerinin toplamından oluşur.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Back To Top
×Close search
Ara