Katlı Oranlar Kanunu Nedir – John Dalton skip to Main Content

Katlı Oranlar Kanunu Nedir – John Dalton

Katlı Oranlar Kanunu Nedir – John Dalton
Makale: 10. Sınıf Kimya Dersi

Katlı Oranlar Kanunu Nedir?  John Dalton tarafından ileri sürülmüştür.

Katlı Oranlar Kanunu Nedir?

İki element arasında birden fazla bileşik oluşuyorsa ve bu bileşiklerdeki elementlerden birinin sabit miktarıyla diğerinin değişen miktarı arasında tam sayılarla ifade edilen katlı bir oran vardır. Buna katlı oranlar kanunu denir.

Örneğin;

Azot (N) ve Oksijen (O) birbirleriyle farklı oranlarda birleşerek NO, NO2, N2O ve N2O5 gibi bileşikler oluşturabilir.

NO ve NO2 incelendiğinde azotun sabit miktarıyla NO’daki ve NO2 bileşiklerinde O atomları arasında 1/2 oranı vardır.
NO’da 14g N varken 16 gram O vardır.;
NO2’de 14g N varken 32 gram O vardır. Böylece
N miktarları aynıyken O oranlarının 16/32 yani 1/2 olduğu görülür.

Her bileşik arasında katlı oran aranmaz.

Bileşikler arasında katlı oran aranması için neler gerekir?

  1. Her iki bileşiğin aynı elementlerden oluşması gerekir.
  2. Basit formülleri farklı olmalı.
  3. Bileşikler sadece iki farklı atomdan oluşmalı.

Örnek1: Aşağıda verilen bileşiklerin katlı oranlar kanununa uyup uymadığını belirtiniz.

NO ve N2O5;    UYAR.

KI ve   HI;       UYAMAZ. (1. kural)

HClO ve HClO2;      UYMAZ. (3. kural)

Örnek2: NO2 ve N2O5 bileşiklerinde azot atomu aynı miktarda ise oksijenler arasındaki katlı oranı hesaplayın.

Çözüm: N miktarlarının aynı olması için NO2 bileşiği 2 ile genişletilir. 2xNO2= N2O4

N2O4
N2O5

Oksijenler arasındaki Katlı Oran = 4/5‘tir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Back To Top
×Close search
Ara