Sabit Oranlar Kanunu Nedir? Joseph Proust Kimdir? skip to Main Content

Sabit Oranlar Kanunu Nedir? Joseph Proust Kimdir?

Sabit Oranlar Kanunu Nedir? Joseph Proust Kimdir?
Makale: 10. Sınıf Kimya Dersi

Sabit Oranlar Kanunu Nedir: Bir bileşiği oluşturan elementlerin kütleleri arasında her zaman sabit ve değişmeyen bir oran vardır. Buna sabit oranlar kanunu denir. Buna göre; bileşiğin miktarı değişse bile bu bileşiği oluşturan elementlerin kütlece birleşme oranı hiçbir zaman değişmez.

Örneğin;

H2O bileşiğinin oluşması için daima 2 H ve 1 O atomunun birleşmesi gerekir. Eğer 4H ve 2O birleşirse 2 tane H2O oluşur. Böylece H2O’daki 2H/1O oranı vardır.

Her bir H= 1 akb ve O= 16akb’dir.

Böylece H=1 ve O=16 alınırsa H2O oluşumu için bu iki atomun kütlece birleşme oranı elde edilir.

mH/mO = 2H/1O olur.

mH/mO = (2*1)/(1*16)=1/8 H2O’nun oluşması için kütlece birleşme oranıdır.

Yani 1 gram H atomu ile 8 gram O atomu 9 gram H2O oluşturur.

Örnek1: H2O bileşiğinin oluşması için kütlece birleşme oranı 1/8’dir. Buna göre 90 gram H2O oluşması için kaç gram H ve O atomu tepkimeye girmelidir?

H     +     O      =        H2O
k              8k                9k

9k=90  ise k=10’dur.

mH= k = 10 g
mO= 8k = 8*10 = 80 g

Örnek2: XY bileşiğinin elementlerinin kütlece bileşme oranı mX/mY=5/4’tür. Buna göre 15 gram X ve yeterince Y alınırsa kaç gram XY oluşabilir?

X    +      Y      =    XY
5k          4k            9k

5k=15  ise k=3’tür.

mXY= 9k = 9*3 = 27 gram

Örnek3: N2O5 bileşiğinin kütlece birleşme oranını bulunuz? (N:14, O:16)

mN/mO=(2*N)/(5*O)
=(2*14)/(5*16)
=28/80
=7/20

Bu yazıda 2 yorum var.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Back To Top
×Close search
Ara