4. Mol Hesaplamaları skip to Main Content

4. Mol Hesaplamaları

Makale: 10. Sınıf Kimya Dersi

Mol Hesaplamaları

1 mol element atomunun gram cinsinden kütlesine o elementin mol kütlesi denir.


Periyodik çizelgede
elementlerin sol üst köşesinde
mol kütleleri verilir.

 

 

Bu 6,02×1023 tane Cl atomunun kütlesinin 35 gram olduğu anlamına gelir.

6,02×1023 tane Cl atomu 35 gram ise
Yani 1 mol  Cl atomu 35 gram demektir.

Atomların mol kütlelerinden yararlanarak moleküler elementlerin ve bileşiklerin mol kütleleri de hesaplanır.

MOL HESAPLAMALARI NDA BİLEŞİKLERİN MOL KÜTLESİNİ HESAPLAMA

Bir bileşiğin mol kütlesini bulmak için bileşiği oluşturan elementlerin mol kütleleri ile formüldeki atom sayıları çarpılmalıdır. Bulunan element kütlelerinin toplamı bileşiğin mol kütlesine eşittir.

ÖRN: H2O bileşiğinin mol kütlesini hesaplayın. (H:1, O:16)

2xH = 2
1xO = 16
——————-
H2O = 18 g/mol eder.

ÖRN:

O2 = 2xO = 2×16 = 32 g/mol

O3 = 3xO = 3×16 = 48 g/mol

ÖRN:

 • 1 mol H2O 18 gram
 • 2 mol H2O 18×2=36 gram
 • 3 mol H2O 18×3=54 gram
 • 4 mol H2O 18×4=72 gram
 • 5 mol H2O 18×5=90 gram

SEMBOLLER VE BİRİMLER

Ölçülen Nicelik Sembolü Birimi
Mol sayısı n mol
Kütle m gram
Mol kütlesi MA gram/mol
Tanecik sayısı N tane
Avogadro sayısı NA tane/mol
Hacim V litre
Molar hacim VA litre/mol

 

ÖNEMLİ NOT:

 

 

 • Normal koşullar altında
  (NKA: 0
  oC sıcaklık ve 1 atmosfer basınç)
  bütün gazların 1molü 22,4 litre hacim kaplar
  Mol sayısı= Hacim/(22,4) —–> n=V/(22,4)
 • Oda koşullarında
  (25
  oC sıcaklık ve 1 atmosfer basınç)
  bütün gazların 1 molü 24,5 litre hacim kaplar.
  Yine n = V / 24,5 olarak hesaplanır.

n= V/22,4 = m/MA  = N/NA

 

 

Örnek1: 1,806×1024 tanesinin kütlesi 84 gram olan molekülün mol kütlesi kaçtır?

Çözüm: n=N/Na=(1,806×1024)/(6,02×1023)=3mol

3mol atom          84 gram ise
1 mol atom              X
———————————–
X=28g/mol

Örnek2: Normal koşullar altında 11,2 litre hacim kaplayan O2 gazı kaç mol atom içerir?

Çözüm:

n=V/22,4=11,2/22,4=0,5mol O2 molekülü vardır.

Bu molekülün her birinde 2 tane O atomu olduğuna göre 2*0,5=1mol atom içerir.

Örnek3: 8,8 gram CO2 gazı kaç moldür? (C:12, O:16)

Çözüm:

MA=12+16×2=44g/mol

m=m/MA=8,8/44=0,2 mol CO2

ÖDEV:

 1. N.K altında 44,8 L hacim kaplayan CO kaç moldür?
 2. 90 gram H2O kaç moldür? (H:1g/mol, O:16g/mol)
 3. 3,01×1023 tane tanecik içeren bileşik kaç moldür?
 4. 33,6 L hacim kaplayan gazın mol kütlesi 32g/mol ise bu gaz kaç gramdır?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Back To Top
×Close search
Ara