Elektrokimya, Elektrokimyasal Piller (Galvanik Hücre), Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler, Daniell pili skip to Main Content

Elektrokimya, Elektrokimyasal Piller (Galvanik Hücre), Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler, Daniell pili

Elektrokimya, Elektrokimyasal Piller (Galvanik Hücre), Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler, Daniell pili. Yarı hücrelerdeki yük denkliğini sağlamak için de tuz köprüsü kullanılır. İçerisinde genellikle NaCl, KNO3 gibi tuz çözeltileri bulunan bu köprü, çözeltiler arası teması gerçekleştirir ve içindeki iyonlar yardımı ile yük denkliğini sağlar. Pilin çalışması sırasında, tuz köprüsünde bulunan anyonlar anot yarı hücresine, katyonlar katot yarı hücresine geçerek yük denkliğini korur.

Bir atomun veya iyonun elektron alması ile gerçekleşen olaya indirgenme (redüksiyon), elektron vermesi ile gerçekleşen olaya ise yükseltgenme (oksidasyon) denir. Sadece yükseltgenme veya indirgenme olaylarının gösterildiği tepkimelere de yarı tepkimeler adı verilir.

İndirgenme ve yükseltgenme olaylarının aynı anda gerçekleştiği tepkimelere ise indirgenme-yükseltgenme tepkimeleri veya redoks tepkimeleri denir. Redoks tepkimeleri gerçekleşirken elektron alarak indirgenen taneciklere yükseltgen, elektron vererek yükseltgenen taneciklere indirgen denir.

Elektrokimya Elektrokimyasal piller

Elektrokimya Elektrokimyasal piller

ANOT YARI HÜCRESİNDE GERÇEKLEŞEN OLAYLAR:

 • Pillerde anot tarafından elektron çıkışı gerçekleştiği için anot elektrot kısmı (-) ile gösterilir.
 • Yükseltgenme olayı gerçekleşir.
 • Elektrodun kütlesi zamanla azalır.
 • Çözeltideki katyon derişimi zamanla artar.
 • Dış devrede elektron akışı, daima anot yarı hücresinden katot yarı hücresine doğrudur.
 • Tuz köprüsünde bulunan anyonlar, anot yarı hücresine yönelir.

KATOT YARI HÜCRESİNDE GERÇEKLEŞEN OLAYLAR:

 • Pillerde katot elektrodun bulunduğu kısım (+) ile gösterilir.
 • İndirgenme olayı gerçekleşir.
 • Genellikle elektrodun kütlesi zamanla artar.
 • Çözeltide indirgenen katyonun derişimi zamanla azalır.
 • Elektrik akımı, katot yarı hücresinden anot yarı hücresine doğrudur.
 • Tuz köprüsünde bulunan katyonlar, katot yarı hücresine yönelir.
Bu yazıda bir yorum var.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Back To Top
×Close search
Ara