Molal çözelti hazırlama nasıl yapılır? Örnekleri skip to Main Content

Molal çözelti hazırlama nasıl yapılır? Örnekleri

Molal çözelti Hazırlama Nasıl Yapılır? Örnekleri
Makale: Çözelti Hazırlama

Molal çözelti hazırlama nasıl yapılır? Açıklamalı Örnekleriyle…

Molar birimi mol çözünen/kg çözücü, M ile gösterilir ve m=nçözünen/Mçözücü formülü ile hesaplanır. Burada n; mol ve Mç; kg’dır. Molal; 1 kg çözücü başına çözünmüş maddenin molü demektir. Aslında tüm işlemler bu tanıma göre yapılır.

Örnek Soru 1: Aşağıdakilerden hangileri 0,5 molal’dir? (NaCl: 58 g/mol ve dsu=1g/ml)

A) 58 gram NaCl 2 L saf su içerisinde çözülerek hazırlanır.

B) 29 gram NaCl içeren 1000 ml saf su

C) 0,5 mol NaCl ve 1000 ml saf su

Çözüm:

0,5 molal —> Her 1 kg çözücüde çözünmüş 0,5 mol NaCl demektir.

Burada dsu=1g/ml olduğu için verilen hacim değerini direkt olarak gram gibi kullanacağız.

A) n=m/MA = 58/58 = 1 mol NaCl, 2L su içerisine atılmış. m=(çözünen mol)/(çözücü kg)=1mol/2kg=0,5 molal

B) 29 gram NaCl = 0,5 mol’dür. 1 litre saf su içerisinde çözünmüş. m=0,5mol/1kg = 0,5 molal

C) 0,5 mol NaCl ve 1000 ml saf su; 0,5/1=0,5 molal’dir.

Molal çözelti hazırlarken önce gerekli olan miktarda çözücü (saf su) alınır ve üzerine çözünen madde eklenir.

Bu yazıda bir yorum var.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Back To Top
×Close search
Ara