Periyodik Sistemin Tarihçesi skip to Main Content

Periyodik Sistemin Tarihçesi

Periyodik Sistemin Tarihçesi
Makale: 9. Sınıf Kimya Dersi

Periyodik Sistemin Tarihçesi: Günümüzde kullandığımız periyodik sistemin temellerini Julius Lothar Mayer ve Dimitri Mendeleyev atmıştır.

Simyacılar ateş hava toprak ve su olmak üzere dört element olduğunu savunur vardı. Simyanın terk edilmesi  ve modern bilime geçilmesiyle  birçok element keşfedilmiştir. Bilim insanları keşfedilen bu elementlerin özelliklerine göre tek bir tabloda toplaması için çaba harcamıştır.

Mendeleyev’in periyodik sistem üzerine yaptığı çalışmalar

Dimitri Mendeleyev ve Meyer birbirlerinden habersiz olarak elementleri artan kütlelerine göre sıralamışlardır. Her ikisi de belli periyotlarda elementlerin bazı özelliklerinin tekrar ettiğini fark etmiş. Mendeleyev, periyodik tablo oluştururken yeni elementler keşfedilebilir diye bazı yerleri boş bırakmıştır. 

Mendeleyev’in hazırlamış olduğu bu tablo; elementleri özelliklerine göre düzenlemesi, yeni elementlerin bulunmasına olanak sağlaması ve uranyumdan sonraki elementlerin varlığını göstermesi bakımından önemlidir.

Mendeleyev daha çok atomu kütle numarasına göre sıralamıştır. Bu nedenle Mayer gölgesinde kalmıştır.

  • Atom kütlesine göre yapılan sıralamada kimyasal ve fiziksel özellikler ile ilgili bazı uyumsuzluklar vardır.
  • 1900’lü yılların başında Henry Moseley, atom numaralarını keşfetmiştir.
  • Moseley, elementleri atom numaralarına göre sınıflandırdığında bu tutarsızlıkların ortadan kalktığını görmüştür.

Günümüzde periyodik sistem, elementlerin atom numaraları artışına göre dizilmesiyle oluşur.

Elementlerin Periyodik Tabloya Yerleşim Esasları konusuna bu bağlantıdan devam edebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Back To Top
×Close search
Ara