ADR – Tehlikeli Madde Taşımacılığında Yönetmeliğe Göre Faliyet Durdurma skip to Main Content

ADR – Tehlikeli Madde Taşımacılığında Yönetmeliğe Göre Faliyet Durdurma

Tehlikeli Madde Taşımacılığı:
TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
Faaliyet durdurma
MADDE 35’der ki…

(1) Bu Yönetmeliğe göre verilen ve 34 üncü maddenin üçüncü fıkrasına göre kaldırılmayan ihtarlarının toplam sayısı elliye ulaşan; gönderenlerin, paketleyenlerin, yükleyenlerin, dolduranların, teslim alanların ve tank/tank-konteyner/depo işletmecilerinin faaliyetleri Bakanlığın ilgili valiliğe yazdığı bildirimin ulaştığı tarihten itibaren en geç yirmi gün içinde valilikçe otuz gün süreyle durdurulur.
(2) Bu maddenin birinci fıkrasına göre faaliyeti durdurulanlar, faaliyet durdurma işleminin kesinleşmesinden sonra ödemede bulunmak istemeleri halinde, her ihtar için iki katı ücret alınarak ihtarlar kaldırılır ve faaliyet durdurma müeyyidesi üç gün olarak uygulanır.
(3) Bu Yönetmeliğe göre taşımacıya verilen ihtarlar için 25/2/2004 tarihli ve 25384 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
(4) Bu Yönetmeliğe göre verilen ve 34 üncü maddenin üçüncü fıkrasına göre kaldırılmayan ihtarlarının toplam sayısı elliye ulaşan sürücülerin SRC5 türü mesleki yeterlilik belgesi en geç yirmi gün içinde Bakanlıkça otuz gün süreyle geri alınır. Bu durumdaki sürücülerin SRC5 türü mesleki yeterlilik belgelerini verilen sürede Bakanlığa teslim etmemeleri halinde söz konusu belgeleri iptal edilir ve bir yıl geçmedikçe yenisi düzenlenemez.
Faaliyeti durdurulanların ilanı
MADDE 36

(1) Bakanlık bu Yönetmeliğe göre faaliyeti durdurulan gönderen, taşımacı, teslim alan, yükleyen, paketleyen, dolduran, sürücü ve tank/konteyner/depo işletmecilerini resmi internet sayfasında liste halinde yayımlar. Faaliyeti durdurulan kişe ve kuruluşların bilinmesi konusunda ilgililer tarafından bu liste esas alınır.

Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/10/20131024-4.htm

Bu yazıda bir yorum var.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Back To Top
×Close search
Ara