Organik Kimya Giriş skip to Main Content

Organik Kimya Giriş

Makale: 12. Sınıf Soru Çözümü

Organik Kimya Giriş

Organik Bileşiklerin Sınıflandırılması

Organik Bileşiklerin Sınıflandırılması

Karbon (C) elementinin oluşturduğu bileşiklerin kimyasına organik kimya denir.

Hidrojenden sonra oksijen (O), azot (N), kükürt (S) gibi elementler de yaygın olarak organik bileşiğin yapısında yer alır.

CO, CO2, CO3, CN- organik madde değildir.

Organik maddelerin bazı özellikleri:

  • Düz zincirli, dallanmış ya da halkalı yapıda olabilir.
  • Erime ve kaynama noktaları genellikle düşüktür.
  • Kovalent bağlar içerir.
  • Hidrofil (su seven) grup (-NH2, -OH gibi) içermeyen türleri suda çözünmez.
  • Tepkimeleri yavaş gerçekleşir.
  • C-C, C=C ve C≡C yapılar içerirler.

Yapısında sadece karbon ve hidrojen içeren organik bileşiklere hidrokarbon denir.

Aldehit, Alkol, Eter, Keton, Ester, Amin, Amit, karboksilli asit gibi yapılara fonksiyonlu gruplar denir.

Alifatik hidrokarbonlar:

Alkan, alken ve alkin olmak üzere üç temel gruba ayrılır.

Doymuş yapıdaki; alkanlar C-C tekli bağını, doymamış yapıdaki alkenler en az bir C=C ikili bağını ve alkinler en az bir C≡C üçlü bağını içerir.

ALKANLAR

izomer düz zincirli halkalı izo neo sec ter alkanlar

Alifatik hidrokarbon zincirleri düz (şekil1), dallanmış (şekil2) ya da halkalı / siklo (şekil3) yapıda olabilir.

Alkanların genel formülü CnH2n+2 ‘dir. (n = C sayısı)

Metan CH4

Etan C2H6

Propan C3H8

Bütan C4H10

Pentan C5H12

Heksan C6H14

Heptan C7H16

Oktan C8H18

Dekan C10H22

Undekan C11H24

Dodekan C12H26

Alkanlardan bir hidrojen eksilmesiyle Alkil radikalleri oluşur ve R ile gösterilirler.

Alkil radikalleri örnek:

Metil −CH3

Etil −C2H5

Propil −C3H7

Bütil −C4H9

Pentil −C5H11

Heksil −C6H13

Heptil −C7H15

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Back To Top
×Close search
Ara