Stereoizomer, Kirallık, Enantiyomer, Diastereomer ve Mezo nedir? skip to Main Content

Stereoizomer, Kirallık, Enantiyomer, Diastereomer ve Mezo nedir?

Stereoizomer, Kirallık, Enantiyomer, Diastereomer Ve Mezo Nedir?
Makale: Organik Kimya

Stereoizomer, Kirallık, Enantiyomer, Diastereomer ve Mezo kavramları nedir tanım olarak ele alacağız. Daha sonra herbirini farklı konularda detaylı olarak bulabilirsiniz.

Stereoizomer nedir?

Aynı sırayla birbirine bağlanmış aynı atomlardan oluşan, fakat uzayda farklı konumlara sahip bileşiklerdir. Aşağıda verilen Kiral, Enantiyomer ve Diastereomer kavramları bununla ilgilidir. Sterioizomer sayısı 2n formülü (n=kiral merkez sayısı) ile bulunur.

  • Kiral; kelime anlam el demektir. Avuç içleri aynı yöne bakan bir insanın elleri bir biriyle asla çakışmaz. Avuçlarını üst üste kapatırsa çakışıyormuş gibi görünse de avuçlar farklı yöne baktığı için aslında çakışma söz konusu değildir. Kimyada kiral (kirallık); birbirinin ayna görüntüsü olan iki yapıyı ne kadar döndürürseniz döndürün birbiri üzerinde çakışmıyorsa bu yapılara kiral denir.
  • Enantiyomer; bir karbon atomuna dört farklı grup bağlanmış ve molekül içi simetri yoksa (kiral karbon varsa) ayna görüntüsü ile enantiyomerdir denir.
  • Diastereomer; iç simetrisi bulunmayan ve enantiyomer de olmayan, yani özdeş olmayan stereoizomerlerdir denilebilir.

Optikçe aktiflik nedir?

Asimetrik karbon atomu yani kiral karbon bulunan bileşiklere optikçe aktif bileşikler denir.

Stereoizomer, Kirallık, Enantiyomer, Diastereomer ve Mezo yapı nedir

Stereoizomer, Kirallık, Enantiyomer, Diastereomer ve Mezo yapı nedir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Back To Top
×Close search
Ara