ILO’nun Tarihçesi skip to Main Content

ILO’nun Tarihçesi

Makale: İş Sağlığı ve Güvenliği

ILO’nun Tarihçesi

ILO’nun Tarihçesi

Ekim-Kasım 1919da Washingtonda gerçekleştirilen
Birinci Uluslararas
ı Çalışma Konferansı
ile altı sözleşme ve altı tavsiye kararı kabul edilmiştir.
(İş günü süresi ile ilgili 1 No.lu Sözleşme dahil)

ILO'nun Tarihçesi

Uluslararası Çalışma Örgütü, 1919’da imzalanan Versay Anlaşmasında öngörülen Milletler Cemiyeti ile ortaya çıkmıştır. Amaç, Birinci Dünya Savaşından sonra giderek büyüyen sorunlara yönelik sosyal reform niteliğinde çözümler bulmak ve reformların uluslararası düzeyde uygulanmasını sağlamaktı.
İkinci Dünya Savaşından sonra, Filadelfiya Bildirgesi ile birlikte, ILO’nun temel amaç ve ilkeleri dinamik bir yeniden oluşum ve genişleme sürecine girmiştir. Bildirge, savaş sonrası ulusal bağımsızlıkla birlikte büyümeyi öngörmüş, gelişmiş dünya ile büyük ölçekte teknik işbirliğinin başlangıcının müjdecisi olmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Back To Top
×Close search
Ara