İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi skip to Main Content

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Makale: İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

İşyeri hekimliği sertifikalarının geçerlilik süresi ne kadardır?

İşyeri Hekimliği belgesi sahibi olan kişilerin, belgelerini aldıkları tarihten itibaren beş yıllık aralıklarla eğitim kurumları tarafından düzenlenecek yenileme eğitim programlarına katılması zorunludur. Bu eğitimin süresi 30 saatten az olamaz.

İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanı eğitimini kimler ya da hangi kurumlar verir?

İş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve diğer sağlık personelinin eğitimlerini vermek üzere Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından kurulan müesseseler bu eğitimleri verebilir.

İş güvenliği uzmanlığı kurslarına kimler katılabilir?

Mühendis, mimar, teknik öğretmen, fen ya da fen-edebiyat fakültelerinin fizik veya kimya lisans mezunları ile meslek yüksekokullarının iş sağlığı ve güvenliği programından mezun olanlar.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi sonunda sınavlar kim tarafından yapılır?

Eğitim programlarını tamamlayan adayların sınavları Bakanlıkça yapılır veya yaptırılır. Sınav ÖSYM tarafından yapılmaktadır. (2014 öncesinde sınav MEB tarafından yapılırdı.)

 Sınavlar ne kadar sıklıkla yapılır?

Sınavlar Genel Müdürlüğün belirlediği sayıda yapılabilir. Genel olarak muhtemel sınav tarihleri; 2014 öncesinde Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım olurdu. Artık yılda iki defa yapılıyor. Sınav sayısı ihtiyaca göre ÇSGB tarafından belirlenir.

Eğitim sonunda alınan katılım belgesi ile işyeri hekimliği ya da iş güvenliği uzmanlığı yapılabilir mi?

İş güvenliği uzmanlığı belgesi; iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar, teknik eleman veya iş sağlığı ve güvenliği programı mezunlarına Genel Müdürlükçe verilir.
İşyeri hekimliği belgesi; işyeri hekimliği eğitim programını tamamlayan ve eğitim sonunda Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak sınavda başarılı olan hekimlere Genel Müdürlükçe verilir.
Katılım belgesi ile işyeri hekimliği ya da iş güvenliği uzmanlığı yapılamaz.

Eğitim ve sınav sonrasında sertifika kim tarafından verilir?

Sertifika, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından verilir.
Sınav soruları kim ya da kimler tarafından hazırlanır?
Sınav soruları, Genel Müdürlük tarafından seçilen akademisyenlerden oluşan eğitim ve sınav komisyonu tarafından hazırlanır, sınavın uygulamasını yapan Milli Eğitim Bakanlığı’na teslim edilir.

Derslere devam zorunluluğu var mıdır?

Adayların, teorik eğitimin en az %90’ına ve uygulamalı (staj) eğitimin tamamına katılımı zorunludur.
Sınavda başarılı sayılabilmek için kaç puan alınması gerekir?
Sınavlarda 100 puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılır.
İSG İLE İLGİLİ ÇOK HIZLI DEĞİŞİKLİKLER OLABİLECEĞİNİ SAKIN UNUTMAYIN !
BU GÜN DOĞRU BİLDİĞİNİZ YARIN SİZİ YANILTMASIN!
“Verilen tüm bilgiler yenisi çıkana kadardır :)”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Back To Top
×Close search
Ara